Üdvözlöm honlapomon!Jelenczki István, a
Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja


1956 januárjában születtem.
Alkotásaim egyre mélyülő stációk a halálhoz vezető úton.

JELENCZKI ISTVÁN

NEM, NEM SOHA I-IV.
című dokumentumfilmje
2018-2020.

I. Magyarország Archiregnum
II. Nemzetgyilkossági gyakorlat
III. Folyamatos Trianon
IV. Magyar Feltámadás

Trianon fájdalma, traumája az egység, az egészség elvesztése.
Száz éve minden magyar lelkében ott van a be nem gyógyított seb, az Egység elvesztése, Trianon traumája. Nem lett feltárva, nem lett kibeszélve, nem lett gyógyítva, nem lett meggyógyítva Trianon drámája, kataklizmája.

Nem történt meg az igazságtétel, amit joggal vár 100 éve minden magyar, mert azóta, minden generáció el- és megszenvedte a Nemzetgyilkossági kísérletet és gyakorlatot, attól függetlenül, hogy az tudatosult benne, vagy sem.

A trauma – a történelmi Magyarország szétdarabolása – eddig hazugságokon alapuló érvrendszerének cáfolata, a tényleges történelmi összefüggések megjelenítése hozzájárulhatna ahhoz a folyamathoz, amelyben a Nemzet visszatalál Önazonosságához.

A Nemzetlélek gyógyításához a tényszerű feltáró és szembenéző folyamatokon keresztül vezet az út. Ezt a célt szolgálja az elkészülőben lévő filmem.

Négy részesre alkotott dokumentumfilmem ennek a történelmi folyamatnak az ok- okozati összefüggéseire keresi és adja meg a választ.

Neves történészek, szakértők, gazdag dokumentum és képi anyag tárja fel a történteket. A film valamennyiünket szembesít a jelenleg is folytatólagosan fenntartott, TRIANONI, a Magyar Nemzet elleni gyilkossági gyakorlattal.

Filmem bemutatóját 2020. május 16-ra terveztem, a kialakult helyzet miatt a bemutató ez év nyár végén, vagy szeptemberben várható.

TRIANONT ELŐSZÖR MINDENKINEK SAJÁT MAGÁBAN KELL LEDÖNTENIE!

EZ AD, ADHAT ESÉLYT A MINDENKORI MAGYAR KORMÁNYNAK ÉS A NAGY HATALMAKNAK, HOGY AZT A BŰNT, AMIT ELKÖVETTEK ELLENÜNK, AZT VISSZAFORDITSÁK, JÓVÁ TEGYÉK.

A TÖRTÉNELMI IDŐBEN CSAK ÍGY VEHETJÜK VISSZA AZT, AMI ÖRÖKTŐL FOGVA A MIÉNK VOLT, ÉS AZ LESZ!

TŐLEM NEM VETTÉK EL AZ ELCSATOLT TERÜLETEKET, MERT NINCS OLYAN ÉGI ÉS FÖLDI HATALOM, AMI ELVEHETNÉ TŐLEM

AZT, AMI AZ ENYÉM!

A SZENT KORONA, BOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA
ORSZÁGÁBAN.


Jelenczki István 2020. május 28.


A honlapon található képeket, dokumentumokat kizárólag
Jelenczki István engedélyével lehet felhasználni!

A honlap folyamatos feltöltés alatt áll!
Somogyi Péter - webmester