Csillagidő

1999

"A természet örök könyvét forgatni ne szünjél:  
Benne az istenek képe leírva vagyon"
Vörösmarty Mihály

Adamik Lajos: aranyak, koponyák (ha majd)
                       Ajánlás Jelenczki István képeihez

ha majd kihunynak mind
ha majd egy láthatatlan kéz egyszer csak
huss
eloltja mindet csak mert
elég volt
csak mert
elfáradt az őrködésben
a nagymester
íme
végső búcsút int
s mint megannyi kisdedek
örök álomba térnek
mind a föld-kerekségek

ha majd
a nap-féleségek
üstökösök hulló- meg állócsillagok
pulzárok és kvazárok
s a pulzárok és kvazárok alkalmi
évmilliárdokra szóló társulásai
mintha egy láthatatlan intés nyomán
egyetlen szempillantás alatt
megszűnnek világítani -

akkor majd
eljön végre
eljön végre-valahára
a mindent átható
semmihez nem fogható
minden misztériumnál mélyebb
teljességgel teljes
sötétség kora
és minden voltak és leendők
visszahullanak
az ősanyaöl végtelen homályának
eredendő fénytelenségének

nyugtató altató melegébe
akkor majd itt-ott
mint ezen a bolygón itt
ideig-óráig pislákolni fognak
valameddig még sütni fognak
mű-napok
amíg még futja
ki-kigyúlnak efemér álcsillagok
halogének és wolframszálasok

lesz majd
lesz majd persze
rohanás is
fejvesztve kapkodás
hisz valóban:
nem látni többé
a felkelő nap pírözönét
soha többé nem remélhetni
a lenyugvó nap vértolulásait
éjbe múló fénycsóváinak lávafolyamát -
milyen lehet az?

ha majd
minden voltak és leendők
elkóborolt nyájak
eltévedt párák
megfáradt vándorok
megtérnek mind

aranyak, koponyák
ha majd
csak odabenn
vakítanak

hazatér végre Prométheusz
Patroklosz meg Achilleusz is

addig még
képek ha vannak
nézd őket

nézd őket
amíg csak nézhetedjelenczki
(Archae I.)

GYÉMÁNT (Részlet)

... Gyémánthegyen állunk,
de zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink.
Most könyörgések szomjazzák erőnket
és térdünk alatt lyukassá kopnának a kövek,
Szívünkben a csillag megfagyott...

1924 J.A.


jelenczki
(Rejtve)

Mint a földmivelő...

Mint a földmivelő jól munkált földbe magot vet
S várja virulását istene s munka után:
Úgy a sírokkal felszántott földbe halottait
Hordja koronként a végtelen emberiség.
És haloványon a dús , a szegény és koronás fők
Mennek alá, víg, bús, balga, mogorva vegyest.

1853 V. M.


jelenczki
(Archae II.)

TÖREDÉK

Örökkön háborog a tenger
örökkön zúgnak a lombok
örökkön fájdalmas az ember
örökkön kicsik a dolgok.

1927 J. A.


jelenczki
(Örökkön)

ÉNEK A HALÁLRÓL
Kosztolányi Dezső temetésén

A sír felett szitál a köd,
korán van még és íme este lett.
Sötét egünkre lassan színezüst
koszorút fon a súlyos fáklya füst

s felrebbenő madár fenn sírdogál!
A lélek oly ijedt és lebbenő,
akár a hűs könnyüszárnyu felleg
melyre forró csillagok lehelnek.

A test pihen vermében hallgatag,
rögök nyugalmas sorsát éli lenn,
szétoszlik, szomjas gyökér felissza
s zöld lobogással tér újra vissza,

törvény szerint! s oly szörnyü, szörnyü így,
mi egy világ volt, kétfelé kering!
vagy bölcs talán? A holttest tudja itt.
Őrizd Uram, a lélek útjait.

1936. november R.M.
jelenczki
(Archae IV.)

AZ ÁRNYÉKOK... (Részlet)

Az árnyékok kinyúlanak,
a csillagok kigyúlanak,
föllobognak a lángok
s megbonthatatlan rend szerint,
mint űrben égitest, kering
a lelkemben hiányod.

1937. jan. J.A.


jelenczki
(A kínhoz II.)

A kínhoz köznek kemény kötelek...

A kínhoz kötnek kemény kötelek,
be vagyok fonva minden oldalon
és nem lelem a csomót, a melyet
egy rántással meg kéne oldanom.
És szenvedek, de nem lesz kegyelem,
ha meg szabadít, aki egy velem,-
amazon lesz minden fájdalom.

1937 tavasza-nyara J. A.


jelenczki
(A kínhoz)

ESZMÉLET (Részlet 7. 8.sz.)

Én fölnéztem az est alól
az egek fogaskerekére-
csilló véletlen szálaiból
törvényt szőtt a mult szövőszéke
és megint fölnéztem az égre
álmaim gőze alól
s láttam, a törvény szövedéke
mindig fölfeslik valahol.

Fülelt a csend - egyet ütött.
Fölkereshetnéd ifjúságod;
nyirkos cementfalak között
képzelhetsz egy kis szabadságot-
gondoltam. S hát amint fölállok,
a csillagok a Göncölök
úgy fénylenek fönt, mint a rácsok
a hallgatag cella fölött.

1934 J. A.
jelenczki
(Csillagidő)

TÖREDÉK

A mindenség oly tisztán és üdén
csillog, mint harmatcsepp a menny levelén.

1936 J.A.


jelenczki
(Éjben)