Életünk ikercsillaga a Halál

2003Az emberi létezés híd, amely átfogja a teremtés, a teremtettség fölismerését, valamint az elmúlás, a Halál rettenetének és szépségének tudatát. Életünk lehetőség arra, hogy kapcsolatot teremtsünk a látható és láthatatlan dimenziókkal, s egyre mélyebb közelitéseket, "alámerüléseket" tegyünk a mindenki számára megnevezhetetlen Titok felé.


jelenczki
Alászállás
jelenczki
Zuhanás közben
jelenczki
Halálban
jelenczki
A Hely
jelenczki
Megmaradás
jelenczki
A kínhoz
jelenczki
Tabernákulum
jelenczki
Virrasztás I
jelenczki
Archae
jelenczki
Virrasztás II
jelenczki
Virrasztás III