Mauzóleum

1987

MAUZÓLEUM
A HALÁLLAL VALÓ FOGLALKOZÁSjelenczkiHalálfolyam


Megrendülésünk csendjét megtörve, dadogni, beszélni a megnevezhetetlenről, a Halálról, Emberi mivoltunk halálképéről, saját halálunkról. Megszűnésünk, nemlétünk némasága szemben a halálkultusz fényútjával, szemben a bonc-asztalon feltárt mélyen nyitott tetemmel.

Haláltudatunk, még ha menekülünk előle is, életünkre, itt létünkre kérdez rá.

Az idő hívságos mentséget kínált számunkra, hogy egyre inkább ne vegyünk tudomást a Törvényről.

jelenczki
    " A halhatatlanok halandók, a halandók halhatatlanok, minthogy élik azoknak a halálát, azoknak életét pedig halják."
(Herakleitos)Kérlelhetetlen Törvényt ül az átváltozás, szelleme bezárva a testbe, saját min-denkori vérrel teli valóságunkban.

Nem tudunk már meghalni. Nem tudunk már temetni.

Halálkultúránk, mely valaha oly szoros kötödésben állt az isteni és világi hatalmakkal, oly természetes módon helyezte elmúlásunk tényét a kozmosz körforgásába, hiányzik újkori életünkből csakúgy, ahogyan mai életünkből hiányzik Létezésünk. Emberi történetünk egyre távolodik a megélt Haláltól, mely mindig teljes életet követelt.

Történetünk során hiába mindem katasztrófa, hiába minden aljas módon kitervelt háború, halálgyár, hiába minden békehisztéria.

Halódunk önmagunkban békétlenül, s mindez kevés ahhoz, hogy magunkra vegyük az Élet Létezését, mely egyben a Halálé is.

MAUZÓLEUM Elősző 1987.

TARTALOMJEGYZÉK

Sükösd Miklós:
Adamik Lajos:
Jelenczki István:
Jelenczki István:
Lange:
Horváth Zoltán:
Nácsén Lisu Tagring:
Somlai György:
Jellinek Harry:
Kara György:
Istvánovits Márton:
Luft Ulrich:

Mereskovszkij:
Carl Gustav Jung:
Endes Pongrác:
Sigmund Freud:
Csonka András:
Polcz Alaine:
Sigmund Freud:
Hilaron Petzold:
Polcz Alaine:
Mircea Eliade:
Dömés Kristóf:
Várkonyi Nándor:
Vargyas Gábor:
Hamvas Béla:
Kozáky István:
Várkonyi Nándor:
Szűcs György:
Szántó János:
Hoppál Mihály:
Timkó Imre:
Szabó Péter:
Főzy Vilma:
Bárkányi Ildikó:
Halasy Márta:
Szarvas Zsuzsa:
Peternák Miklós:
Gottfried Benn:
Bencés Lajos:
Turcsány Péter:
Paul Virilio:
Adamik Lajos:
A mauzóleum építéshez
Haláltudomány
Halálfolyam
Hasadék című fotósorozata
"...lassú halál"
A megmagyarázott fölfoghatatlan
A halál jeleit megvilágító lámpás
A halál és élet közé dobatva. Halálhoz-temetéshez.
Hullajelenségek
A köztes lét es a halál jelei ujgur nyelvből
A hevszur "Halottak könyve"
Gondoskodás és látomás (Gondolatok az egyiptomi Halottak könyvéhez)
Kelet titkai (Osiris-részlet)
Hét tanítás a halottaknak
Pathologia (részlet)
Életösztön és halálösztön (részlet)
Arányi Lajos, az első magyar kórboncnok
Viszonyulásunk a haldoklóhoz, és a halott testéhez
Totem és tabu (részlet)
Komplex terápiás munka egy haldoklóval
Gyászban lenni
Bevezetés a halál mitológiájába
Sheol, az alvilágok topográfiája
A kígyó a mitológiában
Mítoszok a halál eredetéről, és a bibliai bűnbeesés története
A halottasének
A haláltáncok struktúrái
A magyar fejedelemség kozmikus jellege
Kultusz és ereklye
"A halál elvileg titok"
Magyar fejfák és keleti sírjelek
Ókeresztény temetők. Katakombák
A ravatali öltözet típusai a XVII. században
Halottkultusz Mexikóban
Budapesti katolikus temetési szertartás leírása
Polgári temetések 1980-ban Budapesten a Farkasréti temetőben
Ortodox zsidö temetkezési és gyászszokások
Lenin mauzóleuma
A modern én
Morgue
A közvetítő
A háborús gépezet és a halál
A hamvasztás esztétikája


A kötetet szerkesztette:
Adamik Lajos, Jelenczki István, Sükösd Miklós

Munkatárs:
Kelényi Béla

Lektorálta:
B. Gelencsér Katalin, Buda Béla dr

A kötet az MTA Soros Alapítvány Bizottság anyagi támogatásával jelent meg.

A szerkesztők ezúton mondanak köszönetet a társszerzőknek önzetlen munkájukért, s mindazon személyeknek segítségükért, akik támogatták a kötet megjelenését.

A kötetet tervezte: Jelenczki István