Tabernákulum

1975-1995

JELENCZKI ISTVÁN
TABERNÁKULUM
1975-1995


1975

Elmaradtál mindig,
mindenki elhagyott,
sehol vagy itt.

Bomló sorsfolyamaink,
romjai vagyunk magunknak.

Arcképem hátra maradt,
a ködsötétben itt járt valaki.
Sebeink vérecetben.
Testfánk hegei, agyunkban, szívünkben.

Halántékom a nemlétben merítem,
holnapért kísértem a tegnapot.
Kísérője vagyok magamnak,
ki nincs itt, csak lehetőség.

Soha senki nincs veled,
pengéid magadban,
minden, ami elmaradt,
gondolj csak rá,
belülről szaggat szét.

Sebem, te is elfeledsz,
tört ágak temploma,
három oszlopát te kérted.
Majd a levelek betakarnak.

Húzzák a harangot,
arcod a szívemben.
Hangok a földben.
Halálaim csendjében,
Halottak bontják álmaim.

Hányszor élted meg a meghalást?
Így és nem másképp.
Lebegve vízben,
szédülten vérben,
zuhanás közben.

Magam vagyok hídja magamnak.
jelenczki
(Önarckép)
jelenczki
(Lent is fent, fent is lent)

1975-76 Halálkaligráfia

jelenczki
jelenczki
jelenczki
Lenyomatok vagyunk, halálkalligráfiák, az így-élni-nem-lehet megindultságában. Fajunk bűne a felejtés. Saját magunk felejtése, nembeli mivoltunké. Hányszor tűnt el, és tűnik el előlünk teljességünk- mi magunk?

Jelenünk az Ember tagadása. Tagadjuk tudásunkat, történelmünket, hagyományaink, kultúránk értékeit. Nap mint nap, öljük magunkat és társainkat.

A tökéletes bűnösség korszakában, mikor minden mentsvár elveszett, mikor minden életsziget elmerült, mikor minden emberi kapcsolat születése és megmaradása lényegében áll szemben a jelenkor lét- szituációjával-reményünk a reménytelenség. Közös pontjainkat, értékeinket kell felkutatatnunk a mai lehetetlenségben, vállalni önmagunk határtalan határainak meglelését.

Ön-Tér-Kép 1978

jelenczki
jelenczki
Vagyunk a hiányban, önmagunk hiányában,
s azokéban, akiket magunknak hiszünk.


Keleti akció

jelenczki

Illő halál 1979

A halálhoz való viszony:
az Ember mindennapi életalkotása
a pusztítva-pusztulásban és élni-nemtudásban.
Így, csakis így tudom természetesnek elfogadni a halált.
"Ez a halál illik hozzám."

jelenczki

Megmaradás 1981

jelenczki
Az én önmaga mögött áll.
Térképen kívül, belül a semmmiben.
Érintve éli tér-időn-kívüliségét, önmaga belülállását,
Csakúgy, mint önmaga helyét a helytelenségben


Az ember a halállal áldoz az életért.
Az életrítus áldozat-bemutatás a Halálnak.

jelenczki
jelenczki

Virrasztás 1990

jelenczki
VALLOMÁS

Megmaradtam. Így, ilyen betörten, kirabolva, romokban. Mennyezetemen át szabadon repülnek hozzám a galambok. Belső kertem penészes. Oltalom voltam egykoron. Meghitt szobáimban láttam, hogyan sugárzik szét a fény melege, hogyan szólal meg a béke két ember között. S mindez oly régen volt, oly nehéz felidézni azt az időt.

jelenczki
Valaha a hely voltam, és itt vagyok mégis számkivetve.

Széttört falaim, pőrére csupaszított szobáim, mily régen állnak így. Még em-lékszem arra az utolsó korra, mikor még voltak itt, kiknek nyelvét oly régről ismerem. Arcukról, tekintetükről feszültség, beletörődés áradt. Emlékszem meg-fáradt kezükre, lábukra. Mélyen befordult szemükre, mely egyszerre hordozott megvetést és megalázottságot. Nem békét és nem csendet. Életük oly hiába-valónak tűnt előttem. Mozdulataik lassúak, kimértek voltak, mintha már nem is akarnának mozdulni. Tanúja voltam éltük minden pillanatának.

Nálam, "bennem" éltek, haltak.
jelenczki