Viszonylatok

1997

"Amíg nem ébrednek öntudatra, nem fognak fellázadni,
s amíg fel nem lázadtak, nem ébredhetnek öntudatra"

Orwell

Szélidő, farkasidő,
- Amíg a világ áll,
Ember nem
- kimél embert már.
(Óészaki mitológikus ének)A hatalom cinizmusa

Ki a felelős azért, hogy a mindenkori hatalom meggyalázza életünket? Ki a felelős azokért az életekért, akik a rájukkényszerített "mókuskerékben pörögve" a minimális életbenmaradásért küzdenek - amit még még emberinek lehet hívni - és már a szédülettől nem tudnak, vagy nem akarnak kiszállni ebből a jelenkori halálforgásból? Azért a Létrontásért, amit elkövetnek ellenünk - tőlünk függetlenül, ránk hivatkozva -, amiben mi magunk is részt veszünk, úgy, hogy nem tudjuk, hogy válunk résztvevőivé önmagunk megölésének, mindezért ki a felelős?!

Ki és mikor számol el tönkreszabályozott, agyonpolitizált, és manipulált, meggyötört életek millióival. Ki a felelős azért, hogy elvesztettük azt a képességünket, amely az egymásra figyelés és az egymásért való felelősségvállalás gyö-nyörűsége, és fájdalma, hogy ez az állapot nem más, minthogy rám szüksége van másnak, énnekem másra - a valamihez, az eredendő evidenciához van közöm, az emberiséghez van közöm, akkor vagyok, akkor létezem. Ki a felelős? Mi vagyunk a felelelősök, ha hagyjuk, hogy ez a totális, zsigereinkig hatoló életrontás, létrontás továbbra is gátlástalanul megöljön bennünket, lehetetlenné téve önmagunk - önmagunkká válásának lehetőségét.

A hatalom arroganciája, cinizmusa és közönye mindig megtalálja felkent szolgálóit, akik számára csak a hatalmi mámopr érdekrendszere a fontos, csak azt kívánják érvényesíteni. Ezzel szemben az erkölcs, a tudás, a tehetség, a szak- értelem, a "szolgálat lovagjai" - akik sajnos kihalóban vannak- állnak, akiknek az igazság megismerése és kutatása a fegfőbb vezérelvük. A "szolgálattevők", a tudósok, filozófusok, művészek mellett ott vannak az Emberek. Az Emberek, akik semmi mást nem kívánnak, "csak" Élni tisztességben, meg-élhetésben. Számukra, mégha követhető is mindaz a bűn, amit elkövetnek ellenük - úgy a hatalom közben rájuk hivatkozik - , tenni ellene nagyon keveset tudnak.

A modern civilizáció által közhellyé degradált, de még mindig igaz értékrenszer vívja élet-halál harcát a mindenkori hatalom démonával, mely velejéig gátlástalan, s a bűnnel szövetkezet. Már-már úgy tűnik, nyerésre áll.

Jelenczki István
1993.november 8.
jelenczki
jelenczki
jelenczki
jelenczki
jelenczki
jelenczki
jelenczki
jelenczki